Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO Mono Cafe & Bistro  

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych:

 • wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.monocafe.com.pl;
 • wszystkich osób, które śledzą fanpage Mono Cafe & Bistro na Facebooku oraz Instagramie;
 • wszystkich osób, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Mono Cafe & Bistro na www.monocafe.com.pl.

jest MONOCAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Łodzi, adres: Dr. Stefana Kopcińskiego 62, 90-032 Łódź, posiadający nadany mu numer NIP: 7292731440 (“Administrator” lub “Mono Cafe & Bistro”). Kontakt z Mono Cafe & Bistro jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.monocafe.com.pl:
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania ze strony internetowej  www.monocafe.com.pl(art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 1. osoby, które śledzą fanpage Mono Cafe & Bistro na Facebooku oraz Instagramie: 
 • promocja naszych produktów i usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku Mono Cafe & Bistro (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w social media i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 1. osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Mono Cafe & Bistro:
 • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży naszych produktów, w tym obsługa procesu zamówień i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży, które wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. W przypadku: 

 • osób odwiedzających i korzystające ze strony internetowej  www.monocafe.com.pl, które zdecydują się skontaktować z Administratorem przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, treść wiadomości do Administratora; 
 • osób, które śledzą fanpage Mono Cafe & Bistro na Facebooku oraz Instagramie, Administrator przetwarza: imię, nazwisko, adres email, ID Facebooka/Instagrama oraz inne dane udostępnione przez Facebook lub Instagram;
 • osób, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Mono Cafe & Bistro, które zdecydują się dokonać zakupu w Mono Cafe & Bistro, przetwarzamy: imię, nazwisko, adres zamieszkania (dostawy Zamówienia), adres e-mail, nr telefonu, NIP (oraz inne dane firmowe w przypadku chęci otrzymania faktury), dane dotyczące płatności.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres :

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej  www.monocafe.com.pl
 • przez okres 3 lat od momentu wizyty na naszej stronie internetowej;
 • jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy.
 1. osoby, które śledzą fanpage Mono Cafe & Bistro na Facebooku oraz Instagramie: 
 • do czasu aż pozostajesz obserwatorem naszego fanpage.
 1. osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Mono Cafe & Bistro:
 • 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało ostatnie zamówienie.
 1. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe: 

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej  www.monocafe.com.pl:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej oraz analizowania statystyk;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Mono Cafe & Bistro w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. osoby, które śledzą fanpage Mono Cafe & Bistro na Facebooku oraz Instagramie: 
 • operatorzy portali społecznościowych; 
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
 1. osoby, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Mono Cafe & Bistro:
 • podmioty obsługujące płatności za zamówione produkty w celu obsługi i realizacji płatności za zamówienia;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszego sklepu;
 • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Mono Cafe & Bistro;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Mono Cafe & Bistro w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. TWOJE PRAWA

Każda osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. STATYSTYKI STRONY FACEBOOK

Korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające.. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj:  www.monocafe.com.pl. 

 1. PLIKI COOKIES

Na naszej stronie internetowej  www.monocafe.com.pl korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags).  Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

 • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
 • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że – w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody – informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo, które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się poniżej).   Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów. 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.